Η εταιρία μας διοργανώνει διήμερο σεμινάριο στα συστήματα της Outline, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο σύστημα Mantas.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας στη Παλλήνη.

Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει μια ξενάγηση στην Ιστορία, τις τεχνολογίες και τα συστήματα της Ιταλικής εταιρίας μαζί με τα πεδία Armonia, Dashboard και Open Array, ενώ τη δεύτερη ημέρα θα έχει την εξής θεματολογία: System design Guidelines, system control, practical design & control, practical rigging & safety και practical tunning & listening.

Η παρουσία των κατόχων Mantas συστημάτων είναι απαραίτητη, καθώς και των τεχνικών που έχουν άμεση ενασχόληση με αυτά.