Το σύστημα περιέχει:

Digidesign D-Show system
D-Show & Sidecar surface
FOH rack – 3x Mix Engines DSP
Stage Rack 48 in 8 out
Venue Pack 2.0
Software ver. 3.1
Flight case included.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε για τιμή.